1600-talets Göteborg

När Göteborg nästan blev Nordens huvudstad

Kronhuset

Foto: Per Hallén 2012.

Kronhuset i Göteborg är den största bevarade byggnaden från 1600-talet. Huset uppfördes som tyghus åt armén under åren 1642-55. Inledningsvis importerades allt tegel från Holland, men efterhand kom lokal produktion av tegel igång och byggmästaren köpte det därefter lokalt. Man kan ännu se skillnaderna i tegelsorter i fasaden. Det var stadens största hus och den enda plats där en större grupp människor kunde hålla möte. När riksdagens sammankallades i Göteborg var det därför naturligt att huset blev ståndsriksdagens möteslokal. Bakgrunden till mötet var givetvis de stora förändringar som inträtt efter freden i Roskilde 1658 när enorma landarealer hamnat inom det svenska rikets gränser, men kungen var ändå inte nöjd!

De första ledamöterna anlände till Göteborg kring jultid 1659 och under mellandagarna började representanterna sina möten. De olika stånden hade sina egna möteslokaler utspridda över staden. I ett hus vid hörnet av Stora torget och Kyrkogårdsgränden (idag Gustav Adolfs torg och Torggatan) sammanträdde adeln. På läktaren i Domkyrkan höll prästerna sina möten och borgarna höll möte i Rådhuset. Var böndernas möteslokal låg uppges inte i de samtida handlingarna.

Det var många frågor som skulle lyftas under riksdagen. Bönderna hade synpunkter på handelskompaniernas rättigheter och monopol. Prästerskapet ville ha ändringar när det gäller kvarntullen. Båda brännande politiska frågor vid denna tid.

Men den stora frågan, anledningen till att Karl X Gustav hade sammankallat riksdagen, blev aldrig behandlad. Kungen vill nämligen få riksdagen att anslå ytterligare medel till krigsmakten för ett nytt krig mot Danmark. Han ansåg nämligen att det var möjligt att en gång för alla förinta det Dansk-Norska riket och lägga båda länderna helt under den svenska kronan. Att Sverige redan var i krig med Polen, Ryssland, Brandenburg och Österrike tycktes inte störa dessa nya erövringsplaner

Karl X Gustav ansåg givetvis att detta inte kunde misslyckas! Därefter skulle en ny huvudstad för Norden etableras i Göteborg. Där skulle resurser från de gamla huvudstäderna samlas, exempelvis skulle universitetet i Köpenhamn flyttas till Göteborg.

Karl X Gustav

Karl X Gustav var en synnerligen hårdför och maktfullkomlig person, så varför togs då frågan inte upp på riksdagen? Anledningen är enkel, kungen avled på landshövdingsresidenset, där han hade sin tillfälliga bostad, natten till den 13 februari 1660. När förhandlingarna sedan återupptogs visade det sig att ledamöterna inte var angelägna om fortsatt krig. Istället slöts fred med våra grannar. Men det var alltså nära att ett nytt storskaligt erövringskrig utgått från Göteborg vilket kanske lett till inte undergång, men nedgång för städer som Stockholm och Köpenhamn!

Via denna länk kan du se Bertil Andersson berätta om Göteborgs grundläggning och även höra lite om riksdagen i Kronhuset.

Litteratur

Andersson, B., Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820. Göteborgs Historia. Näringsliv och samhällsutveckling. Stockholm 1996.

Stendahl, G. Kronhuset i Göteborg. Särtryck ur Göteborgs musei årstryck 1951-1952. Göteborg.

Wallin, S., Urkunder kring Carl X Gustafs död och utfärd från Göteborg. Särtryck ur Göteborgs musei årstryck 1951-1952. Göteborg.

Weibull, C., Riksdagen i Kronhuset och Carl X Gustafs död i Göteborg 1660. Göteborg 1957.

1 svar »