Stadsvandring

Stadsvandring på Gårda

start

Roger Andersson, till höger i bild, inleder vandringen.

Söndag den 27 april var det dags för stadsvandring i Gårda med Roger Andersson (författare till boken ”Johan på Gårda och lite till….”) som guide och STF Lerum-Partille som arrangör.

Vi började i skuggan av Örgryte gamla kyrka och fortsatte därifrån bort mot Gårda. Stadsdelen ligger mellan en nästan lodrät bergssida (Valsåen / Överåsen) och Mölndalsån. Där hade Örgrytegårdarna sina betesmarker och åkrar, troligen en gammal utmark, Ranängen, som delats upp mellan gårdarna. När Anders Drake och Anders Enander etablerade ett nytt tegelbruk på Ranängen under 1730-talets slut togs det första steget mot en industrialisering av området. Det nya tegelbruket låg mitt emot det gamla inne på Göteborgs marker på andra sidan Mölndalsån. Men det skulle dröja till senare delen av 1800-talet innan jordbruket fick vika för industrier och nya stora bostadsområden. Under 1880-talet försökte Gårdas invånare att få sin stadsdel införlivad med Göteborg, men så blev det inte den gången. Gårda fick istället en särställning som municipalsamhälle.

Här låg gården Underås, en skylt från Örgryte-Förening berättar om platsen.

Här låg gården Underås, en skylt från Örgryte-Förening berättar om platsen.

När man idag besöker Gårda med omgivningar är det slående hur lite som finns kvar av den äldre bebyggelsen. Kring 1970 när motorvägen drogs igenom området revs många kvarter och fler var tänkta att försvinna genom ytterligare vägar som aldrig blev verklighet.

Den bevarade äldre bebyggelsen syns till vänster i bilden och stadens moderna höga hus till höger samt Lisebergs anläggningar i bakgrunden.

Den bevarade äldre bebyggelsen syns till vänster i bilden och stadens moderna höga hus till höger samt Lisebergs anläggningar i bakgrunden.

Äldre bebyggelse i Gårda.

Äldre bebyggelse i Gårda.

Innan motorvägen och järnvägen var det Mölndalsån som var huvudleden genom området. På den gick en livlig trafik av pråmar mellan Mölndals Kvarnby, industrierna i trakten av Skår, förbi Gårda och in mot hamnarna i centrum samt vidare ut mot Klippan. Det är idag svårt att föreställa sig hur viktig denna vattenväg har varit för den industriella utvecklingen i Göteborgsområdet.

Forna tiders trafikled ligger idag öde.

Forna tiders trafikled ligger idag öde.

Dämmet och laxtrappan har byggts om under 2013.

Dämmet och laxtrappan har byggts om under 2013.

Mitt deltagande i vandringen fick avslutas strax efter besöket vid dämmet och laxtrappan, men förhoppningsvis kan Roger Andersson hålla i fler vandringar i området och vem vet, det kanske blir en bok kring allt de han redan hittat i arkiven!

Kategorier:Stadsvandring