”K. m:t lär ha beviljat öfveringeniör S. A. Andréas ansökan att för innevarande års nordpolsexpedition få be­gagna kanonbåten “Svensksund“ att föra expeditionen till Spetsbergen.

Som emellertid “Svensksund“ är för li­ten för att kunna transportera hela ut­rustningen, kommer en del af godset att med annat fartyg fraktas till Spetsbergen. Detta senare fartyg kommer dock att åter­vända så snart lasten lossats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt musuem: 30 maj 1897, HMS Svensksund och Virgo i Danskgatten, Spetsbergen. Man ser endast livbåten på Svensksund.