”Den framstående fotogra­fen hr Alfred Peterson härstädes har i dagarne i sin skyltlåda vid Södra Hamn­gatan 29 utställt en hel liten samling utmärkt väl tagna fotografier af den unga skådespelerskan fröken Lindenau, livil­ken som “Den stumma“ i operan med samma namn väckte berättigadt erkän­nande under Ranftska sällskapets senaste sejour härstädes.

Hr Alfred Peterson, som ju har till specialitet att fotografera teaterns arti­ster, har i dessa bilder af fröken Linde­nau presterat en fotografikonst, som står i jemnhöjd med det bästa utlandet kan åstadkomma. Såväl i tekniskt som ar­tistiskt hänseende äro dessa bilder nå­got af det bästa man i denna branch sett här hemma hos oss.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Hvar 8 dag / Årg 1 (1899/1900). Fröken Linde­nau.