1800-talets Göteborg

Malm­sjöska pianofabriken

”Angående eldsvådan i Malm­sjöska pianofabriken föredrogs i dag på e. m. rapport inför poliskammaren.

Elden, som utbrutit i sågspånsfyllningen i trossbotten å torkvinden där, ett stycke af golf vet var uppbrutet, hade antagligen upp­stått genom några från fabriksskorstenen kommande gnistor, som trängt ned genom öppningar mellan tegelpannorna å taket, helst ingen person besökt torkvinden på flere dagar. Elden släcktes genom snickeriarbe­tare Hulténs raskhet och rådighet.

Fastigheten med maskiner är försäkrad för 213,000 kr. i bolagen Svea, Skandia och Fenix.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: J.G Malmsjö, Göteborg