Den 19 november 1919 grundade 19 män en förening – eller hur var det med den saken? På en flagga inne i IK Vikingens lokal vid Slottsskogsvallen anges den 6 november 1902 som året då klubben grundades! Bakgrunden till detta och mycket mer om klubben presenterades idag av Roger Andersson i samband med boksläppet av boken ”Idrottsklubben Vikingen 1919-2019”.

Det visade sig under presentationen att klubben mycket riktigt grundades 1902 men lades ned 1913 och sedan grundades på nytt 1919. Detta och mycket mer presenteras i Roger Anderssons nya bok, som vi säkert får anledning att återkomma till i en framtida recension.

Roger inledde med att förtjänstfullt presentera det källmaterial som boken bygger på, det lovar gott inför läsningen av texten.

 

 

Bokens källor presenteras av Roger Andersson.