Böcker och projekt

Hallén, Per, ”Handel över Västerhavet 1760-1860”, Ekström, Simon, Ekström, Simon, Müller, Leos & Nilson, Tomas, Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar, Universus Academic Press, [Malmö], 2016.

Hallén, Per, ”Staden och krediten. Hur fungerade 1800-talets lånemarknad i Göteborg?”, Göteborg förr och nu. Göteborgs Hembygdsförbunds skriftserie XXXI – 2016.

Hallén, Per, Aldman, Lili-Annè & Fritz, Martin, Krona eller klave: utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet, Universus Academic Press, Malmö, 2015. Se även Göteborgs stadsmuseums utställning ”Värdefullt”.

Hallén, Per, ”Hårda vintrar påverkade ekonomin”, Svärd, Marie, Johansen Lilja, Tina & Hansson, Daniel (red.), Havet 1888, Havsmiljöinstitutet, Göteborg, 2015. (http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet1888)

Hansson, Daniel, Hallén, Per, Omstedt, Anders ”När lilla istiden bröts och klimatet blev varmare”, Svärd, Marie, Johansen Lilja, Tina & Hansson, Daniel (red.), Havet 1888, Havsmiljöinstitutet, Göteborg, 2015. (http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet1888)

Hallén, Per, ”Delsjön i människans tjänst”, Göteborg förr och nu. Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie 2014.

Aldman, Lili-Annè, Hallén, Per, Olsson, Kent, ”Göteborgs hamn. Hamnens tre åldrar Del I. Den första åldern: Tiden 1619-1862. Unda Maris 2013.

Hallén, Per, ”Sillen – en fisk med kraft att utveckla samhället”, Johansson, Birgitta (red.), Havsbruk som håller i längden, Formas, Stockholm, 2013. (http://www.formas.se/PageFiles/9990/FOR_Pocket-Havsbruk_-for%20webb.pdf)

Hallén, Per, ”Majorna – A Seafaring Society: Seasonal Economy and its impact on Life”, North Sea History Conference, The parallel worlds of the seafarer: ashore, afloat and abroad : papers from the 10th North Sea History Conference, Maritime Museum & Aquarium Gothenburg, 1-3 September 2011, Maritime Museum & Aquarium Gothenburg, Göteborg, 2012.

Hallén, Per, ”Varor och pengar som förenande kraft. Om 1700-talets ekonomiska strukturer kring Västerhavet”, Aske, Aina & Forneheim, Maria (red.), Västerhavets kulturarv: kulturmøter i skandinavisk periferi, Larvik kommune, Larvik, 2011.

Hallén, Per & Olsson, Kent, ”Göteborgs hamns ekonomiska historia”, Unda Maris 2011 – specialutgåva.

Hallén, Per & Olsson, Kent, Det stora fallet: en historia om Mölndals kvarnby och kraften i fallet, Sekel, Lund, 2010.

Hallén, Per, Överflöd eller livets nödtorft: materiell levnadsstandard i Sverige 1750-1900 i jämförelse med Frankrike, Kanada och Storbritannien, Göteborg, 2009.

Hallén, Per, ”Handel och sjöfart under det stora sillfisket. Köpmannen Jonas Kjellbergs karriär från handelsman till godsägare 1770-1832”. Unda Maris. Årsbok 2004-2008. Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Hallén, Per, Storstadens utmark: Delsjöområdets historia under 10 000 år : fem kulturhistoriska vandringar och en cykeltur, Göteborg, 2007.

Hallén, Per, Majornas historia: krig och oxar, sill och socker : nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920, Landsarkivet, Göteborg, 2007.