Det stora fallet

Mölndals kvarnby ligger utanför Göteborg men har haft nära förbindelser med staden och dess föregångare Nya Lödöse. Tillsammans med Kent Olsson författades boken ”Det stora fallet, en historia om Mölndals kvarnby och kraften i fallet”, den gavs ut av Sekel bokförlag 2010.

Läs Lars Gahrns intryck av boken – om du är intresserad av att köpa ”Det stora fallet” kan du kontakta mig direkt via kontaktformuläret.

Innehållsförteckning
Det stora fallet i ett längre och ett kortare perspektiv.
Befolkning, vattenkraft och bebyggelse i Fässberg.
Mölndalsfallen – en inledning
Handpappersbrukens tid.
Sågverken.

Avvägningen 1819 – en förutsättning för industrialiseringen.

Kraften i fallen och den tidiga industrialiseringen 1830-50
Kvarnbyns spinnerier.
Papperstillverkningen.
Delbancos oljeslageri.

Massproduktion och teknisk förnyelse under rekordåren 1851-1879.
Francke – en biografisk skiss.
Ett försök att grunda en ny stad 1864.
Storindustrin kommer till Kvarnbyn.
Sveriges största pappersbruk.
Omvandling och mekanisering av textilindustrin.
Sockerbruket i Kvarnbyn – ett sockerraffinaderi i klass med Carnegies.
Ett oljeslageri med en tredjedel av Sveriges produktion.
Franckes nationella intressen – AB Göteborgs Handelskompani.
Från bygdekvarnar till industrikvarnar.
Lefflers Bresiljekvarn – en länk i den tidiga färgindustrin.
Från slott till koja – social struktur och boende i Kvarnbyn på 1870-talet.
Kvarnbyns industriella omvandling och det svenska industriella genombrottet – tiden 1879-1913.

Det offentliga – skola, fattigvård och kyrka.
Industriålderns kvarnar.
Korndals AB – papper och textil.
Papyrus – specialisering och nytänkande.
Delbancos oljeslageri i industrialismens samhälle.
Översikt och sammanfattning.

Källor och litteratur