Änggårdsbergen

Änggårdsbergen är en bit ”vildmark” nästan mitt i centrala Göteborg. Bostadsområden och sjukhusanläggningar ligger tätt inpå naturen. Större delen av området är idag skyddat genom att det bildats reservat.

Ytterligare 35 hektar av Änggårdsbergen skall nu bli naturreservat, skriver nättidningen GöteborgDirekt.se. Efter utökningen blir reservatet 355 hektar stort. På hemsidan för Länsstyrelsen Västra Götalands län skriver man följande:

”Arbetet att skydda ytterligare naturmark intill det befintliga naturreservatet har gjorts i samarbete med Göteborgs Stad. En omvandling av Högsbo industriområde till bostadsområde planeras och i samband med detta så har Länsstyrelsen och kommunen kommit överens om att naturområdet, som ägs av Göteborgs Stad, mellan industriområdet och naturreservatet ska skyddas. Gränserna för det befintliga naturreservatet har samtidigt setts över så att de områden som är inhägnade skjutbanor upphävs ur naturreservatet.

– Det är viktigt för folkhälsa, rekreation och inte minst för skolor och förskolor att vi säkerställer grönområden när Göteborg växer, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturreservatet Änggårdsbergen, tillsammans med Botaniska trädgården och Slottsskogen, är en fantastisk tillgång för göteborgarna. Ett så stort och centralt beläget naturområde är ju som en grön oas mitt i staden.

Området som nu läggs till naturreservatet är kuperat och brant på många håll. Här växer hällmarkstallskog med naturvårdsintressanta inslag som ädellövskog, bäckraviner, rasbranter, småvatten, döda träd och grova lövträd. Efter utökningen är nu naturreservatet Änggårdsbergen cirka 355 hektar stort.

Länsstyrelsen kommer inom kort även att påbörja en översyn av hela Änggårdsbergen.”