Delsjöområdet

Delsjöområdet har genomgått stora förändringar under 1900-talet och vid flera tillfällen hotats av ingrepp i form av ny bebyggelse och infrastruktur. Inom ramen för projektet ”Stadens Gröna Sida” kommer områdets 1900-tals historia att granskas närmare, vilka krafter har styrt utvecklingen. Vilka lyckade och misslyckade satsningar har gjorts?

Delsjöområdet är av mycket stor betydelse för göteborgarnas friluftsaktiviteter. De senaste mätningarna visar att 1,2 till 1,5 miljoner besök görs i området årligen. Hur påverkar detta området? Klarar ett naturområde att vara så populärt?