Karlatornet

Planen för ”Lindholmen – Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen” vann laga kraft 18 december 2017 och arbetet med Karlatornet har inletts. Tanken är att detta höga hus skall stå färdigt under 2021. Läs mer om detta projekt på dess hemsida via denna länk. Bygget innebär en mycket påtaglig förändring av staden, givetvis kommer uppförandet av tornet och omgivande byggnader att följas på denna sida.

2021-05-16:

Detta bildspel kräver JavaScript.

2020-01-12:

Detta bildspel kräver JavaScript.

2019-07-24: Sett från Ramberget.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2018-02-04: Platsen där Karlatornet skall byggas, sett från Ramberget.

Detta bildspel kräver JavaScript.