Botaniska trädgården

Det var inte självklart att Botaniska trädgården skulle förläggas till kanten av Änggårdsbergen. Den utredning som skulle ge förslag till den nya trädgårdens hem arbetade med två huvudalternativ, Änggården eller Lilla Torp. De fördelar som framhölls när det gällde Änggården var att ”Änggården däremot, som på samma gång är och kommer att ligga isolerat från bullrande och rökiga stadsdelar, har, inkilat som det är mellan Slottsskogens och sjukhusstadens parker, ett utmärkt läge och kan sägas ligga inom själva staden”. (GSH 1914:66 s. 29)

 


Referenser

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH)