Ortnamn i Göteborg som börjar på B

Arbete pågår med ortnamn i Göteborg som börjar på B. Grunden för dessa uppgifter utgörs av listorna i Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, men dokumentet kommer att uppdateras med mer information från fler källor.

Backen 1; Omnämns i mantalslängden 1813, Backen 2; omnämns i mantalslängden 1786 och 1850.

Bagaregården; I senare tid namn på en stadsdel. Namnet är känt från 1747, och 1765 i Göteborgska Nyheter (tidning). Bagaren har sagts ha varit Jochim Schönfelt som 1650 innehade arrendet på landeriet. Det var dock först 1747 som namnet Bagaregården påträffas.

Banehagen; (Majorna) Namnet är känt från 1789 och har uppstått på grund av den närbelägna repslagarbanan. Från och med 1805 arrenderades Banehagen av firman Santesson & Co. Landshövdingen tog över arrendet 1837 då det inte fanns någon lämplig arrendator som kunde ta över verksamheten där.

Banängshörnet; (Majorna) Omnämns först gången 1812 i husförhörslängden.

Berget 1; Omnämns i mantalslängden 1813, mellan Smedjetorpet och Gatan, Berget 2 omnämns i mantalslängden redan 1786.

Berghäll; (Majorna) Första omnämnde 1836 i handlingar rörande Älvsborgs kungsladugård.

Bergsklyftan; (Majorna) Har i senare tid fått ge namn åt ett kvarter, men namnet omnämns redan 1786 i mantalslängden.

Bergslätt; (Majorna) Stavat Bergslett i husförhörslängden 1814-16.