Ortnamn i Göteborg som börjar på C

Arbete pågår med ortnamn i Göteborg som börjar på C. Grunden för dessa uppgifter utgörs av listorna i Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, men dokumentet kommer att uppdateras med mer information från fler källor.

Chapmanslyckan; omnämns i mantalslängden 1810 och husförhörslängden 1812.

Chapmans äng; annat namn på Majlyckan. Namnet påträffas för första gången 1850, troligen efter kaptenen Charles Chapman.