Stadsdelar

Magistraten fastställde 15 juni 1923 stadens nya indelning i 52 stadsdelar. Indelningen var inte statisk utan kom att ändras vid ett flertal tillfällen, inte minst på grund av att stadens yta växte i takt med att omgivande kommuner införlivades med Göteborg. Närmare centrum var förändringarna färre men vid några tillfällen delades äldre stadsdelar upp och i andra fall slogs stadsdelar samman till större enheter. Mellan 1974 och 1980 var antalet stadsdelar 87 men genom sammanslagningar minskades dessa till 83 år 1981. Det är den indelning som fortfarande gäller även om stadsdelarna idag inte utgör grunden för insamlande av statistik så används begreppet fortfarande när det gäller exempelvis stadsplaneringen. Här kan du läsa mer om utvecklingen från rotar till stadsdelar.

Avsikten med denna sida är att presentera staden Göteborg utifrån dess stadsdelar. I tabellen nedan finns samtliga stadsdelar enligt 1981 års indelning. Numreringen går upp till 87 vilket beror på att ett antal stadsdelar försvann 1981 men numreringen ändrades inte. Efterhand kommer stadsdelsnamnen att förses med länkar till en sida där området presenteras, både dess historia och nutida förhållanden.

[Senaste uppdateringen 2021-01-04, sidan ”Rödbo” publicerades]

1 Inom Vallgraven
2 Nordstaden
3 Gullbergsvass
4 Stampen
5 Heden
6 Lorensberg
7 Johanneberg
8 Krokslätt
9 Landala
10 Vasastaden
11 Pustervik
12 Masthugget
13 Stigberget
14 Olivedal
15 Haga
16 Kommendantsängen
17 Annedal
18 Änggården
19 Slottsskogen
20 Majornas 1:sta rote
21 Majornas 2:dra rote
22 Majornas 3:dje rote
23 Majorns 4:de rote
24 Kungsladugård
25 Sandarna
26 Nya Varvet
27 Rödjan
28 Färjestaden
29 Bräcke
30 Biskopsgården
31 Tolered
32 Kyrkbyn
33 Rambergsstaden
34 Sannegården
35 Lindholmen
36 Lundbyvassen
37 Brämaregården
38 Kvillebäcken
39 Tingstadsvassen
40 Gamlestaden
41 Kviberg
42 Bagaregården
43 Olskroken
44 Gårda
45 Lunden
46 Kålltorp
47 Sävenäs
48 Delsjön
49 Torp
50
51 Skår
52 Kallebäck
53 Utby
54 Guldheden
55 Älvsborg
56 Fiskebäck
57 Högsbo
58 Järnbrott
59 Näset
60 Rud
61 Tynnered
62 Önnered
63 Kortedala
64 Arendal
65 Syrhåla
66 Backa
67 Bergsjön
68 Hjällbo
69 Angered
70 Gårdsten
71 Bergum
74 Olofstorp
77 Björlanda
78 Torslanda
79 Kärra
80 Säve
81 Tuve
82 Sörred
83 Lilleby
84 Skogome
85 Rödbo
86 Askim
87 Styrsö

Stadsdelar i Göteborg 1981.