Grönområden

Göteborg har många vackra grönområden, en del välkända som Slottsskogen och Delsjöområdet medan andra kanske är mer obekanta för stora delar av befolkningen. Denna sida kommer att ägnas grönområdenas historia. Det blir en ”levande historieskrivning” där områden runt om i staden kommer att få sin egen sida. En del av det som kommer att presenteras här är ett resultat av mitt forskningsprojekt ”Stadens gröna sida” som finansierats av Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål.

Botaniska trädgården

Delsjöområdet

Slottsskogen

Vättlefjäll