Barnens lekplatser

”Då det nu från vissa håll påstås att en Högskolebyggnad i Vasaparken ej skulle förstöra denna park såsom lekplats för barnen, kan det vara af intresse för en större allmänhet att få redan på att barnen numera blifvit förbjudna att leka på en af sina mest gouterade lekplatser, […]

En sorglig historia

I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de […]

Lillköping – en skandal

”Skandal – ordet är hårt men tyvärr det enda rätta, när det gäller att karaktärisera den nya ”attraktion” nöjesfältet menar sig ha fått genom Lillköping och dess dvärginvånare. Dessa må bemöda sig så mycket och framgångsrikt som helst att visa ett gott humör, så är det dock i […]

Kappsegling

”Distanskappsegling jämte segling om Trindekannan ägde i går rum på banan Långedrag–Lorten (vid Elgö västra udde)– väser om Marstrand–Långedrag. Deltagandet var ej denna gång så lifligt, blott 10 båtar voro anmälda. Vinden, som på morgonen vid starten var rätt frisk S.O., blef under dagen betydligt ojämn hvad beträffar […]

Lillköping öppnar

I utställningskrönikan den 9 juni 1923 skrevs, ”Vad som däremot är alldeles visst, har direktör Jenzén försäkrat, är att Lillköping, Nöjesfältets lilleputtstad, i e.m. slår upp portarna för en högst intresserad allmänhet. Där får Göteborgs likaväl som många andra större och mindre städers goda invånare följa det dagliga […]

Skall det bli en promenad PÅ linbanan?

”Under tiden 8 maj–8 juni har utställningen haft sammanlagt omkring 800,000 besökare. Utställningens sensationer blir flera och flera. Det är inte nog med berg- och dalbana och linbana. Vad den sistnämnda beträffar är den ju av den stora allmänheten ansedd som ett relativt ofarligt nöje och de flesta […]

Körkonst eller öfverdådig framfart

”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit […]

Han fick ut mest av jubileet

”Lennart Wennermark, folkskolelärare är väl den göteborgare som fått ut mest av jubileet. En Volvo 142 närmare bestämt. Det var han som tog hem bilen i lådan hos Lennart Hyland på Liseberg i går. Och han blev glad förstås – trots att han redan har en Volvo, en […]

Olyckan på berg- och dalbanan

”Fullt betryggande säkerhetsanordningar skola vidtagas. Det intressantaste resultat, vartill man hittills kommit under utredningen om olyckan på berg- och dalbanan i måndags, är väl att rälsbrottet icke inträffat i någon skarv, som man först trodde, utan mitt på skenan. Olyckan beror alltså på rent materialfel över vilken ingen […]

100000 dansade på gatan i natt

”Och Göteborg dansade. Små grodorna utanför Bäckakällan, wienervals på Gustav Adolfs torg, All of me tryckare på Götaplatsen, en och annan spontandans på Avenyen – men mest av allt dansades det nedanför Storan när hela Rättviks Spelmanslag filade schottis, ihopträngda på en liten buss-scen. Göteborgs folkdansare som började […]

Luftdroskor över staden fr.o.m. i dag

”Ingeniör Holmén på provtur med den ena av Avromaskinerna under förmiddagen. – Det kostar 25 kronor att se utställningen från det blå! Göteborg har fr.o.m. i dag luftdrosktrafik och ännu en sensation väntar på att bli prövad av utställningsbesökare och göteborgare. Vem vill inte se den vita staden […]

Fantastisk jubelfest i stan

”Göteborgs 350-årsdag begicks på fredagskvällen med det största artistuppbåd som någonsin skådats i Göteborg. De jubilerande stadsinnevånarna och massor av tillresande mötte också upp i den ljumma syrendoftande försommarkvällen i sådana skaror att man trodde sig förflyttad till karnevalens Rio. Och karneval var det verkligen! Kring de tre […]