Hatten på!

”Från och med i går middag ståta Göteborgs spårvagnshästar med gula halmhattar, väl ej af senaste parisermode men enigt djurskyddsföreningens modell, med liten sockertoppsformad kulle och så koketta, att hvilken strålande ungmö som hälst skulle vilja tjusa till i en sådan hatt – blott det icke vore hål […]

Nytt krogpalats

”Ett nytt stort krogpalats är nu nära sin fullbordan på barnhsets tomt i hörnet af Torg- och Postgatorna eller samma plats där det s.k. ”märket” fanns under många år. Byggnaden, som uppförts af byggmästaren F.O. Peterson, kommer att i en del af 2:dra och i hela 3:dje våningen […]

Drunknade

”I går vid middagstiden timade den sorgliga händelsen ute vid Hammar, södra skärgården, att hemmasonen Martin Johansson i Åkered, västra Frölunda, under badning omkom därstädes. Johansson, som ej var simkunnig, hade ensam från en båt nära stranden begifvit sig ut i vattnet i tanke att där bottna; men […]

Sago-Gretas namnsdag i går

”Sago-Greta fick i går på Margaretadagen mottaga en enastående högtidlig hyllning av Barnens Paradis samtliga personal. Vid sin ankomst till Johannebergsgården stod Lilla Vaktparaden uppställd och istämde en marsch komponerad av Sago-Greta och tillägnad Vaktparaden. Därefter överlämnade en liten flicka från Lillgården en bukett av violer och Putte […]

Hvem kommer att ansvara för djurplågeriet?

”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen. En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att […]

Renströmska badanstaltens 25-årsjubileum och historia

”Renströmska badanstalten kunde i går fira sitt 25-årsjubileum, och med anledning häraf hade anstaltens styrelse inbjudit all nuvarande och en del f.d. personal vid såväl bad- som tvättanstalten till utfärd till Stjärnvik. Kl. 4 e.m. ångade ”Ärland” ut från hamen med de till ett 100-tal uppgående deltagarna. Af […]

Dagens utställningskrönika 17 juli

”Paradispostens elfte nummer är utkommet, Sago-Greta svarar redan för omslagssidan, på vilken hon skrivit en näpen liten visa med titeln ”Under parasollen”. In i tidningen fortsättas de långväga breven till Lillebror, Bulles dagbok och naturligtvis även historien om Jannys och Kålles äventyr på utställningen. Musikbladet innehåller en scottish […]

Publikintresset för fiskerimässan har varit klent

”Den nu avslutade tredje fiskerimässan har givit en del lärdomar av både glädjande och mindre glädjande art, påpekar mässtyrelsens vice ordförande, direktör Erland Erlandsson, vid ett samtal med en av Göteborgs Aftonblads medarbetare. I stort sett kan man dock påstå, att mässan varit lyckad. Den har ordnats på […]

Friluftsfest på Köpstadsö

”På Köpstadsö förbereds till lördagen den 20 dennes kl. 6 e.m. en »frilufsfest» enligt program, som lofvar att bifva mer än vanligt lockande. Flera goda förmågor bland sommargästerna komma att medvärka. Man får till lifs såväl »barnfest med bröllopståg, lekar och dans», som musik och sång, hvarjämte en […]

Vitt och blått i Göteborgs hamn

”Mitt över Ramberget gick solen ned i går, stor och rund och gul som en utställningsballong. En stor del av Göteborg och den landsort när och fjärran ifrån, som besöker Göteborg i anledning av dess världsberömda utställning, glömde minareterna och nöjesfältet för att från kajen betrakta och beundra […]

Göteborgs Kexfabrik i en indisk pagod

Industri från Göteborgsområdet var representerade vid Gävleutställningen 1901, dagens berättelse handlar om den något speciella utställningen som Göteborgs Kexfabrik bidrog med, skildrat under rubriken ”Från Utställningsstaden i Norrland”. ”Afdelningen för näring- och njutningsmedel har sin plats i Industrihallens ena ända och är helt visst en af de mäst […]

Prof. Einstein i Kongresshallens talarestol

”En av sommarens stora händelser, som timade i närvaro av konungen, landshövdingen och en talrik göteborgsallmänhet. En av sommarens stora händelser, professor Einsteins redogörelse för sin relativitetsteori timade i går middag i utställningens kongresshall, som trots hettan var till stor del fullsatt. Konungen och landshövdingen voro bland åhörarna […]

Några tidningsnotiser från 1901

”En bisvärm infågnades i går afton å Kungshöjden. Svärmen hade tagit sin tillflykt till ett träd, i hvilket en arbetare klef upp och lyckades med tillhjälp af en rock att insamla den i en matkorg. Fyra år ha i dag förflutit sedan Andrée och hans följeslagare från Spetsbärgen […]