1600-talets Göteborg

Göteborgs ekonomiska och sociala historia

Du har väl inte missat att det nu går att söka till kursen ”Göteborgs ekonomiska och sociala historia”? Om du undrar över varför staden kom till och hur den kunnat överleva genom århundraden får du några svar under kursen. Du får även lära dig om städers historia i ett större perspektiv för att förstå din egen staden.

Kursen tententeras genom två hemtentor och två seminarier. Dessutom ingår en kortare stadsvandring och ett besök på Stadsmuseet depå på Polstjärnegatan.

Följande litteratur ingår i kursen:

*ANDERSSON, B., FRITZ, M. och OLSSON, K., Göteborgs historia 1619-1995. Näringsliv och samhällsutveckling. Vol. I-III.  Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1996.

BRAUDEL, F., Kapitalismens dynamik.

(Internet) BOSKER, M., BURING, E & VAN ZANDEN, J. From Baghdad to London

The dynamics of urban growth in Europe and the Arab world, 800-1800
(http://www2.let.uu.nl/solis/ogc/esgseminars/papers_fall_2007/Boskeretal_2007.pdf)

Clark, P. European cities and towns: 400-2000. Oxford 2009.

* GRAGE, E.B (1981), “Capital Supply in Gothenburg´s Foreign Trade, 1765-1810”, (i: The Scandinavian Economic History Review 1981:2, s. 97-128)

* Helle, K., Norsk byhistorie: urbanisering gjennom 1300 år, Pax, Oslo, 2006. Inledningen.

* LJUNGMARK, L., Utvandring från Haga 1883-1950, i Göteborgsemigranten 1. Göteborg 1988, s. 23-65.

* LJUNGMARK, L., Kring emigrationen från Masthuggsförsamlingen, Domkyrkoförsamlingen och Vasa församling. Forskningsrapport 2, i Göteborgsemigranten 2. Göteborg 1990, s. 15-41.

*LILJA, S., ”Urbanisering i ett långtidsperspektiv”. Några teorier och ett empiriskt exempel. Scandia 1990.

Majornas historia. Krig och oxar, sill och socker. Nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920. Av HALLÉN, P., OLSSON, K., ROSENGREN, L. och SANDGREN, P. Göteborg: Landsarkivet i Göteborg 2007.

* NILSSON, L., ”Arbetsförhållanden inom den bohuslänska sillindustrin 1780-1808”, i Arkiv i Väst 2. Göteborg 1991, s. 43-67.

* OLSSON, K., ”Sjöfartens utvecklingsblock under yttre tryck – den svenska sjöfartssektorn under det andra världskriget”, i Sjöfartshistorisk Årsbok 1990, Bergen 1991, s. 185-238.

* OLSSON, K., ’Grängesbergsbolaget och Tirfing – mellankrigstidens två stora malm-rederier’ i Unda Maris. 2008.

* OLSSON, K., ”Oljetankers på time-charter – mäklare, redare, varv, banker och uppbygg-naden av en ny kapitalintensiv svensk sjöfart under mellankrigstiden”, i Unda Maris. 2008.

Varmt välkommen att läsa kursen Göteborgs ekonomiska och sociala historia till hösten!