Författararkiv

Hallén

Nationalföreningen mot emigration

Dagens skildring av utställningen handlar om Nationalföreningen mot emigration, kanske väntar ni er att se kraftfulla åtgärder mot emigrationen i texten? Då lär ni bli besvikna! Det handlar nämligen främst om egnahem och en hel del om gödselstackar. Två år efter utställningen avvecklades föreningen efter stark kritik riktats […]

Privat simkurs

”Vi omnämnde i vårt förra lördagsnummer, att en gosse under metning i Säfveån råkade fala i vattnet och drunkna. Liknande ej så sällan inträffande fall af drunkning torde i allmänhet kunna förekommas, om simkunnigheten varit mer utbredd. Enligt den genom kronprinsens försorg för någon tid sedan inledda undersökningen […]

Gymnastikfesten invigd under högtidliga former

”Vackra och trevliga uppvisningar på Slottsskogsvallen Göteborg gick i går helt och hållet i gymnastikens tecken. På morgonen anlände de sista kontingenterna gymnaster till Göteborg och fördes till sina respektive inkvarteringsställen. Vår hemstads borgare äro varmt intresserade för gymnastik, ha varit och kommer alltid att bliva det. När […]

Radiokonsert på utställningen

”Det finns väl ingen, som klagar på att det finns för litet musik på utställningen. Däremot har en och annan förklarat sig sakna andra trådlösa förbindelser än de, som kväll efter kväll dansa balett på Olle Sandborgs & C:s kommunist teater. Men även i fråga om radioförbindelser kunna […]

Barnens lekplatser

”Då det nu från vissa håll påstås att en Högskolebyggnad i Vasaparken ej skulle förstöra denna park såsom lekplats för barnen, kan det vara af intresse för en större allmänhet att få redan på att barnen numera blifvit förbjudna att leka på en af sina mest gouterade lekplatser, […]

En sorglig historia

I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de […]

Lillköping – en skandal

”Skandal – ordet är hårt men tyvärr det enda rätta, när det gäller att karaktärisera den nya ”attraktion” nöjesfältet menar sig ha fått genom Lillköping och dess dvärginvånare. Dessa må bemöda sig så mycket och framgångsrikt som helst att visa ett gott humör, så är det dock i […]

Linbanebygge i England efter mönster från Göteborg

”Den stora linbanan på Göteborgsutställningen har tydligen inte bara blivit en publikframgång av rang, utan har även väckt utlandets intresse i sådan omfattning, att man t.ex. från England i dagarna hitsänt en särskild studiekommission för att taga del av anordningarna i syfte att eventuellt i England anordna något […]

Kappsegling

”Distanskappsegling jämte segling om Trindekannan ägde i går rum på banan Långedrag–Lorten (vid Elgö västra udde)– väser om Marstrand–Långedrag. Deltagandet var ej denna gång så lifligt, blott 10 båtar voro anmälda. Vinden, som på morgonen vid starten var rätt frisk S.O., blef under dagen betydligt ojämn hvad beträffar […]

Lillköping öppnar

I utställningskrönikan den 9 juni 1923 skrevs, ”Vad som däremot är alldeles visst, har direktör Jenzén försäkrat, är att Lillköping, Nöjesfältets lilleputtstad, i e.m. slår upp portarna för en högst intresserad allmänhet. Där får Göteborgs likaväl som många andra större och mindre städers goda invånare följa det dagliga […]

Skall det bli en promenad PÅ linbanan?

”Under tiden 8 maj–8 juni har utställningen haft sammanlagt omkring 800,000 besökare. Utställningens sensationer blir flera och flera. Det är inte nog med berg- och dalbana och linbana. Vad den sistnämnda beträffar är den ju av den stora allmänheten ansedd som ett relativt ofarligt nöje och de flesta […]

Körkonst eller öfverdådig framfart

”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit […]