Författararkiv

Hallén

Hvem kommer att ansvara för djurplågeriet?

”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen. En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att […]

Renströmska badanstaltens 25-årsjubileum och historia

”Renströmska badanstalten kunde i går fira sitt 25-årsjubileum, och med anledning häraf hade anstaltens styrelse inbjudit all nuvarande och en del f.d. personal vid såväl bad- som tvättanstalten till utfärd till Stjärnvik. Kl. 4 e.m. ångade ”Ärland” ut från hamen med de till ett 100-tal uppgående deltagarna. Af […]

Dagens utställningskrönika 17 juli

”Paradispostens elfte nummer är utkommet, Sago-Greta svarar redan för omslagssidan, på vilken hon skrivit en näpen liten visa med titeln ”Under parasollen”. In i tidningen fortsättas de långväga breven till Lillebror, Bulles dagbok och naturligtvis även historien om Jannys och Kålles äventyr på utställningen. Musikbladet innehåller en scottish […]

Publikintresset för fiskerimässan har varit klent

”Den nu avslutade tredje fiskerimässan har givit en del lärdomar av både glädjande och mindre glädjande art, påpekar mässtyrelsens vice ordförande, direktör Erland Erlandsson, vid ett samtal med en av Göteborgs Aftonblads medarbetare. I stort sett kan man dock påstå, att mässan varit lyckad. Den har ordnats på […]

Friluftsfest på Köpstadsö

”På Köpstadsö förbereds till lördagen den 20 dennes kl. 6 e.m. en »frilufsfest» enligt program, som lofvar att bifva mer än vanligt lockande. Flera goda förmågor bland sommargästerna komma att medvärka. Man får till lifs såväl »barnfest med bröllopståg, lekar och dans», som musik och sång, hvarjämte en […]

Vitt och blått i Göteborgs hamn

”Mitt över Ramberget gick solen ned i går, stor och rund och gul som en utställningsballong. En stor del av Göteborg och den landsort när och fjärran ifrån, som besöker Göteborg i anledning av dess världsberömda utställning, glömde minareterna och nöjesfältet för att från kajen betrakta och beundra […]

Göteborgs Kexfabrik i en indisk pagod

Industri från Göteborgsområdet var representerade vid Gävleutställningen 1901, dagens berättelse handlar om den något speciella utställningen som Göteborgs Kexfabrik bidrog med, skildrat under rubriken ”Från Utställningsstaden i Norrland”. ”Afdelningen för näring- och njutningsmedel har sin plats i Industrihallens ena ända och är helt visst en af de mäst […]

Prof. Einstein i Kongresshallens talarestol

”En av sommarens stora händelser, som timade i närvaro av konungen, landshövdingen och en talrik göteborgsallmänhet. En av sommarens stora händelser, professor Einsteins redogörelse för sin relativitetsteori timade i går middag i utställningens kongresshall, som trots hettan var till stor del fullsatt. Konungen och landshövdingen voro bland åhörarna […]

Några tidningsnotiser från 1901

”En bisvärm infågnades i går afton å Kungshöjden. Svärmen hade tagit sin tillflykt till ett träd, i hvilket en arbetare klef upp och lyckades med tillhjälp af en rock att insamla den i en matkorg. Fyra år ha i dag förflutit sedan Andrée och hans följeslagare från Spetsbärgen […]

Scout-invasion på utställningen

”Scoutgeneralerna på Råda ha inte anledning klaga på vädret, inte heller deras gossar, som blir brunare och starkare och gladare allt vad dagarna lida. I dag har den friska truppen emellertid lämnat lägerlivet för att hänge sig åt stadens njutningar, därmed att mena för att bese utställningen. Kl. […]

Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet högtidligt invigda

”Botaniska trädgården invigdes högtidligen på söndagen i närvaro av en talrik och representativ samling vetenskapsmän från hela Norden, vilka komma att deltaga naturforskarmötet. Ordföranden i botaniska trädgårdens styrelse, hr Hjalmar Wijk, gav en historik över trädgårdens tillblivelse och meddelade bl.a., att anslag ur Lindbergska fonden lämnats till ett […]

En liten stortjuf

”I dag var inför poliskammaren härstädes instämd en 11-årig gosse, Johan Fredrik Andersson Eklund, som under de senaste månaderna föröfvat en mängd stölder å i hamnen liggande fartyg, därvid han tillgripit flera stycken ur af större eller mindre värde, marinkikare, kopparkittlar m.m. Vid stöldernas föröfvande har han merendels […]

Göteborgs naturhistoriska museum inför sitt öppnande

”På blankskurade kopparplåt, som väl till söndagen sitter uppe någonstans vid entrén till Göteborgs nya naturhistoriska museum, står skrivet: ”Denna byggnad uppfördes åren 1916-1923 med anslag, som Göteborgs stadsfullmäktige beviljat ur Renströmska fonden och ur stadskassan. Till byggnadskostnaderna ha därjämte bidragit Dan Broström, Mathilda Broström, Carnegie & C:o, […]

Butikernas öppettider

Två insändare återges idag som har synpunkter på butikernas öppettider. ”Herrar specerihandlare i Annedal! Då herrar specerihandlare i de flesta delar af staden numera stänga sina butiker kl. 7 e.m., så hoppas vi, att äfven herrar specerihandlare i Annedal vill göra något för oss biträden, så att vi […]

Eldsvåda å Bratten – Restaurationsbyggnaden nedbrunnen

”Genom utsända extrablad meddelade vi i går middags att restaurationsbyggnaden å Styrsö hafsbad (Bratten) under förmiddagen härjats af elden och i grund nedbrunnit Elden utbröt vid 11-tiden på förmiddagen och började i ett rum i öfra våningen. Den spred sig med stor hastighet och inom kort stod hela […]