En fara

”Utmed Redberget åt Olskroksgatan till finnes en gångstig, som är mycket trafike­rad af både barn och äldre personer. Ofvanom denna gångstig finnes en grusbacke, belamrad

1 2 3 4 5 52