Författararkiv

Hallén

Revisorernas anmärkningar gällande Slottsskogen

Efter att revisorerna gjort anmärkningar i fråga om Slottsskogen togs frågan upp i stadsfullmäktige. ”hr Atterberg, som vände sig mot restaurationsförhållande därstädes. Det har sagts att Slottsskogen är till för arbetarne och att de tre restaurationslokalerna som nu finnas äro goda nog. Men äfven arbetarne ha rätt att […]

Teaterutställningen har i dag öppnats

”Den länge väntade teaterutställningen öppnades i dag officiellt. Vid vårt besök där visade sig emellertid hela den vanligen väl underrättade vaktmästarestaben okunnig om dess existens och först efter många irrfärder lyckades vi upptäcka den väl inklämd invid stadshusbyggnadsutställningen. Tre diskreta masker, utförda av skulptören Torhaum, markerade den låga […]

I Vallgrafen för beväringsmössan

”Beväringsynglingarna, som i går afreste till Axvall, ha som vanligt flera dagar i förväg stoltserat i uniformsmössa och civila kläder för öfrigt. Den mössan har tydligen blifvit dem kär. Men för ingen är den väl så kär som för en yngling, den där i går morse kom promenerande […]

Den nya revyn på Lorensberg

”Nya Mefisto”, som i går afton presenterades Göteborgspubliken, besatt åtminstone den förtjänsten att dess författare – af omarbetaren syntes blott föga spår – gjort sig mödan att ge sitt spex ett yttre sken af handling – den röda tråden i pjäsen var här en ”Faustparodering”. Skada blott att […]

En märklig vagn för transport av kabeltrummor

”I dessa dagar, kanske redan i morogn, börjar nedläggningen af de första elektriska kablarne. Schaktning pågår nu i trottoaren vid Nya Skeppsbron med början från hörnet af Brogatan, och 41 väldiga kabeltrummor äro hitkomna och upplagda på Packhusplatsen. För att transportera dessa har förfärdigats en särskild kärra eller […]

Fästligt på Långedrag

”Det var fästligt på Långedrag i lördags. Först gick kl. 5 e.m. en barnfäst af stapeln å lawn-tennis-klubbens bana, som för ändamålet förvandlats till en ”orientalisk bazar”. Från smakfullt utstyrda och dekorerade friluftsstånd, prydda med guirlander af konstgjorda och lefvande blommor och grönt, serverades till synnerligen moderat pris […]

En väl påkallad erinran

Hösten 1873 började några i staden undra om Slottsskogen aldrig skulle bli den park som utlovats tidigare: ”År efter år utföras stora och kostbara arbeten, dels af stadskassans medel, dels för enskildas räkning till förskönande af staden och dess närmaste omgifningar; men en anläggning, som länge varit väntad […]

Göteborg för 45 år sedan (1856)

”Tid efter annan läser man i tidningarna omdömen om vår goda stad. Innan »en främling fara oss stolt förbi», dröjer han sig kvar här några dagar och efter hemkomsten till sitt land igen publicerar han i mer eller mindre ampla loford sina intryck han fått af rikets andra […]

Världens elegantaste ångare har ankommit till Göteborg

”Världens elegantaste turistångare anlände i morse till Göteborg. Ångaren tillhör Royal Mail Steam Packetship Co., heter Arcadian och är på 12,500 ton, d.v.s. något större än ’Stockholm’. Vi ringde upp direktör Nyman i Nordiska resebyrån, som är rederiets representant här i Göteborg, för att få närmare upplysningar om […]

Också ett reseäfventyr

”En norsk dam var häromdagen utsatt för ett komiskt äfventyr. I Öxnered – skärningspunkten mellan Bärgslagernas järnväg och Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg – hade damen i fråga kommit på orätt tåg. Detta observerades af henne just som tåget satte sig i rörelse i riktning mot Vänersborg, och hon skyndade då […]

Skansen Kronans f.d. kasern skall rivas

”Nyligen har beslutats att en ny byggnad med bostadslägenheter skall uppföras på stadens område invid skansen Kronan; ritning till dylik byggnad har uppgjorts och anbud infordrats för dess uppförande. I den får vaktkarlen vid den blifvande planteringen sin bostad. Genom de anordningar kommer den unika byggnad som i […]

Kassaskåpstjuvarna omhändertagna av polisen

Den 16:e augusti berättades det om inbrottet i Park & Co lokaler, här kommer deras egen berättelse från förhöret hos polisen: ”De båda inbrottstjufvarne, Johan David Henriksson och Josef Emanuel Pettersson, voro i dag inställda inför poliskammaren. Ur det protokoll, som från detektiva afdelningen ingifvits, må här meddelas […]

Regnet i Göteborg – rekord för året

”I går skulle det bli extra festdag på utställningen med fyrverkeri, folkdanser under bar himmel o.s.v. Hr Adelsohn hade räknat ut att inkomsterna skulle bli överväldigande och herrarna Hammargren gjorde romerska hjul, raketer, bloss och andra lysande föremål under hela natten till söndagen. Allt var uträknat på bästa […]

Fiske i Göta älv

”Fisket i Göta älf, som var så gifvande före den lifliga ångbåtsfartens tid men sedan dess aftagit och blifvit mindre lönande, har dock i sommar gifvit sina idkare ganska godt utbyte. Förr fiskades där af flera personer, som hade fisket till hufvudsaklig näringsfång under sommartiden. Numera är det […]

Ångpråmkranen till Göteborgs minförsvar

”Här ofvan återgifva vi bilden af en egendomlig båt, som kommer att bli unik inom hela vår båt- och skeppsflotta. Det är den ångpråmkran, hvilken är afsedd för Göteborgs minförsvar och hvilken är under byggnad å flottans varf vid Djurgården i Stockholm. Man vågar visserligen icke påstå att […]

Slut med kvällsprogram i Paradiset

”I Barnens Paradis blir det inga kvällsprogram efter måndagen. Paradiset stänges kl. 8 om kvällarna och Sago-Greta går hem och lägger sig. Lördagen och söndagen äro de sista kvällarna då Paradisets lyktor brinna. Det är underbart vackert så här års, under så här mörka augustikvällar. Stordansaren Alf Werngren […]