Skyskrapan är bara en del av planen för Lindholmsområdet, det blir många lägre hus i omgivningen.
Skyskrapan är bara en del av planen för Lindholmsområdet, det blir många lägre hus i omgivningen. Bild från http://www.karlatornet.se

Karlatornet” blir nu namnet på den föreslagna skyskrapan vid Lindholmen – 266 meter hög. Om den byggs blir den inte bara Göteborgs utan Nordens högsta hus sedan försvarsmakten stoppat några föreslagna än högre byggnader i Stockholm, i Göteborg har dock försvaret inte haft några invändningar.

Byggprojekt brukar väcka starka känslor i Göteborg, men det är märkligt tyst kring denna byggnad som onekligen kommer att synas i stadslandskapet! Vid en sökning hittades inte några några kritiska sidor eller facebookgrupper, inte några positiva heller, om man undantar byggherrens sidor då givetvis. Lite överraskande.

Vyn från Kämpebron med det nya tornet inlagt.
Vyn från Kämpebron med det nya tornet inlagt. Bild från http://www.karlatornet.se