Nättidningen ”Vårt Göteborg” skriver om den kraftigt ökande strömmen av besökare till Stadsmuseet.

”Under 2012 var antalet besök på Göteborgs museer och konsthall 953.288 stycken, vilket är att jämföra med 2011 års siffra 869.733. Det är Stadsmuseet och Röhsska som står för ökningen. Till Stadsmuseet kom 308.900 besökare och till Röhsska 169.753 besökare.”

Givetvis påverkas siffrorna av att en del av stadsbibliotekets verksamhet tillfälligt finns i Stadsmuseets lokaler, men även om dessa besökare räknas bort är det en betydande ökning. Ett aktivt arbete med nya utställningar och utåtriktad verksamhet i Lundby, Skändla och Gamlestaden har säkert påverkat.