Lilla Torget 4
Lilla Torget 4. Foto: Per Hallén 2013.

Lilla Torget med omgivningar i hjärtat av Göteborg har en spännande historia. I samband med en föreläsning i källarvalven till fastigheten Lilla Torget 4 fick jag anledning att granska områdets äldsta historia. Våningarna ovan jord är uppförda 1811 men husets källare är från 1600-talet och där ser man ännu tydligt lagerlokalen till ett handelshus på 1600-talet. De första kända invånarna i huset är Adrian Johansson Band och hans hustru Ingrid. Adrian var en invandrare från Nederländerna och hade först varit bosatt i Nya Lödöse (nuvarande Gamlestaden). Han hade säkerligen lockats till området av de handelsmöjligheter som fanns tack vare de goda transportmöjligheterna på Göta älv upp till Vänerområdet. Adrian handlade huvudsakligen med master till fartyg och med oxar. Båda dessa produkter var lönsamma att bedriva handel med under 1600-talet. Bra mastvirke var givetvis eftertraktat och en bristvara. För en sjöfartsnation som Nederländerna var master givetvis en viktig strategisk resurs som en handelsman kunde tjäna stora pengar på att förmedla. Adrians andra huvudprodukt var oxar, även det en vara som var inkomstbringande. Oxar fördes från stora delar av Västergötland och från Småländska höglandet till Nya Lödöse och senare till Göteborg för slakt. Hudarna kunde sedan exporteras och omvandlades till skor, uniformer eller till rep avsedda för tunga lyft. Köttet kunde saltas och säljas, fettet togs tillvara och benen maldes ned, allt på djuret togs tillvara och såldes.

Under Kalmarkriget tvingades Adrian fly från Nya Lödöse tillsammans med de övriga borgarna, men han återvände när området åter fått fred. Det var visserligen nära att Danmark behöll hela det område som man ockuperat under kriget. Sverige fick dock möjligheten att betala en lösensumma för att återfå älvmynningsområdet och det lyckades staten uppbringa genom effektiva skatter och stora utlandslån. När Adrian återvände kom han till en trakt som var svårt härjad av kriget och stora delar av bebyggelsen i både staden och den omgivande landsbygden var förstörd. Den svenska staten satsade efter kriget stora belopp på att bygga en ny stad vid älvmynningen och det hus som Adrian började bygga låg nära en av hamnens portar, Stora Bommen. Om han valde denna plats på grund av transportskäl eller om det var en slump att han hamnade just vid Lilla Torget lär vi aldrig få veta, men platsen hade utan tvekan goda kommunikationer genom närheten till Stora Hamnkanalen och älven utanför.

Källarvalven till ett 1800-talshus i centrala Göteborg visades sig alltså vara ett utmärkt exempel på stadens ekonomiska historia under grundläggningstiden med koppling bakåt i tiden till Nya Lödöse. Dessutom finns genom Adrian ett bra exempel på de starka banden mellan Nederländerna och Göteborg under 1600-talet.