Nya Lödöses bebyggelse träder fram

hemsidan för utgrävningen av Nya Lödöse publicerades idag en ny artikel om utgrävningen. Nu har arkeologerna nått ned till lämningarna av staden.

Inlänkad bild från: http://www.stadennyalodose.se/artiklar/2013-05-14/bebyggelsen-trader-fram/