6maj1790_tolag_IN
Den 6:e maj 1790 anlöpte John Kid Göteborgs hamn med sloopen The Peggy.

Den som vill undersöka handel och sjöfart har mycket att hämta i tolagen (tilläggstullen) som fungerade likt en hamnavgift för att ge pengar till underhållet av hamnen. Tolagen är till skillnad från tullmaterialet bevarat och kan därmed användas av oss forskare. Inom en nära framtid kommer Sjöfartsmuseets årsbok att helt ägnas stadens handel och sjöfart från 1600-talet och fram till 1860. Det är både en beskrivning av hamnens historia samt en rapport från ett nu avslutat forskningsprojekt, men mer om det kommer i ett eget inlägg.

Idag vill jag visa några utdrag ur tolagen som berättar om skepparen John Kid. Han var bosatt i Dunde i Skottland men skötte regelbundna transporter åt en känd köpman, John Hall. Bilden ovan är ur Göteborgs Tolagsjournal 1790 och där noteras att skepparen John Kid anlöpt Göteborgs hamn den 6:e maj med sloopen The Peggy om 23 1/10 läster. Han fraktade 40 tunnor stenkol från sin hemort Dunde åt John Hall & Co.

Den 11:e maj var skeppet tömt på sin last och hade fått en ny uppgift.

Den 11:e maj 1790 avgår The Peggy från Göteborg.
Den 11:e maj 1790 avgår The Peggy från Göteborg.

När fartyget avgår från Göteborg igen den 11:e maj var det lastat med stångjärn och brädor, dess mål var Skottland och det är inte en djärv gissning att det rörde sig om Dunde. Lasten ägdes av John Hall & Co.

17juni1790_IN_1

17juni1790_IN_2

Den 17:e juni var John Kidd och The Peggy tillbaka i Göteborg ännu en gång med en last av 60 tunnor stenkol som ägdes av John Hall & Co. En knapp vecka senare är fartyget lastat med stångjärn och brädor och åter på väg mot Skottland.

25juni1790_1_UT

25juni1790_2_UT

John Hall, som idag kanske är mest känd för sitt ägande av Gunnebo, var en av de rikaste och mest framgångsrika handelsmännen under sent 1700-tal. Export av järn och trä samt import av stenkol kännetecknade hans verksamhet under flera årtionden. Under 1790-talet var han dominerande inom handeln med dessa varor. John Hall var dock inte någon framstående redare utan byggde nästan hela sin rörelse på fartyg från de brittiska öarna med skeppare och troligen även besättning från norra England och från Skottland. John Kid var bara en av många skeppare som utförde dessa snabba resor över Nordsjön. Trä och järn behövdes för den växande industrin i Storbritannien och stenkolen behövdes som energikälla i Sverige.

Detta var ett litet smakprov på vad som kan hittas i tolagsjournalerna.