I samband med att en ny hiss skulle byggas i vår nuvarande Domkyrka påträffades en mur från den första domkyrkan som byggdes under 1620-talet. Den var till större delen av trä och förstördes efter knappt 100 år av en brand. Eventuellt skall man försöka bevara hela eller delar av muren, även om det nog kan bli svårt med tanke på bygget av den nya hissen. Men det vore mycket fint om den kunde få finnas kvar och visas för allmänheten.