Allt fler äldre böcker finns nu tillgängliga på nätet. Det är givetvis inte samma sak att läsa på skärmen som att bläddra i en bok (är vi nog många som fortfarande anser) men nog är det praktiskt vid informationssökning! Ett exempel på en klassisk bok som nu finns på nätet är Carl Rudolf A:son Fredbergs ”Det gamla Göteborg” som finns upplagd på Projekt Runeberg. Där hittar man både bilder av boksidorna och text som lästs in med hjälp av OCR teknik.

Nedan finns ett exempel på hur avsnittet kring Gamla Älvsborg ser ut på Projekt Runebergs sida.

gamlaalvsborg

I VÄSTRA UTKANTEN av Majorna, helt nära
älvmynningen, låg i forntima det namnkunnigaste fästet vid
denna flik av västerhavet. Ingen minnessten, intet
vårdtorn, ingen av pietetsfulla händer vårdad ruin erinrar
därom. Det ärorika slottets utanverk äro grus och
spillror och över dem gror backarnas gräs. Industrien
har satt sin fot på borgens nacke, men ovanför vittnar
den kuperade terrängen med sina kullar och fördjupningar om det forna
fästet. Där Älvsborgsstadens korsvirkeshus en gång sökte skydd under
fästets murar, där bukta sig gräsmattorna mellan bergåsen och stranden
och här och där på sluttningarna ligga några kojor uppkastade, skuggade
av ensliga träd.

Om det är sant vad sägnen förmäler, att det var Birger Jarl som år
1260 grundlade borgen vid Göta älvs mynning, måste det äldsta Älvsborg
varit ett motstycke till de forntida riddarborgarne, vilka i allmänhet
förlädes till svårtillgängliga klippor.

Det var i de äldsta kast- och skjutvapnens tid. I jämförelse med vår
tids fästningar, som ha att motstå maskinkanonernas granater, voro dessa
forntidens fästen ganska primitiva. De omgåvos dels av murar, dels av
jordvallar. Fästningens form lämpades vanligen efter läget.

Murarne hade en tjocklek av sex à åtta fot och vid yttersta kanten
uppfördes en bröstmur till försvararnes skydd. Den var helt tunn,
manshög och försedd med skottgluggar. Därjämte uppbyggdes bröstmuren på
utspringande stenar med lämnade mellanrum, genom vilka nedkastades
stenar, hett vatten, sjudande olja o. s. v. på de anfallande.