Stadsbyggnadsfrågor

Har du prövat: Min stad?

Minstad

Det har kommit ett nytt sätt att ”diskutera” stadsplanering i Göteborg! På webbplatsen ”Min Stad” går det att logga in med Facebook konto och sedan lämna förslag och idéer för utveckling av Göteborg. De olika symbolerna på kartan visar inlämnade förslag och klickar man på dessa får man se förslagens utformning. Ritverktygen är ganska primitiva men det går att ladda upp kmz modeller, som går att skapa i SketchUp från Google.

Det finns redan en del förslag på ny bebyggelse, men förhoppningsvis kommer det bättre utformade och mer genomtänkta förslag efterhand som denna tjänst blir mer använd. Om det har någon betydelse för de politiska besluten återstår att se, än så länge tycker jag att Min Stad är ett trevligt sätt att titta på staden och kanske fundera kring hur ny bebyggelse och utveckling kan genomföras utan att utplåna vår historia, vilket så ofta sker.