På fredag den 19:e december kommer Jesper Hamark, från Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelingen för ekonomisk historia, att försvara sin avhandling: ”Ports, Dock Workers and Labour Market Conflicts”. Den finns att läsa i fulltext på nätet via denna länk.

Datum, tid och plats:
Fredagen den 19 december 2014, kl 10.15, i hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Respondent:
Jesper Hamark, Institutionen för ekonomi och samhälle, avd. för ekonomisk historia

Avhandlingens titel:
Ports, Dock Workers and Labour Market Conflicts

Fakultetsopponent:
Docent Tapio Bergholm, Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland, Finland

Ordförande vid disputationen:
Docent Birgit Karlsson, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Betygsnämnd:
Docent Daniel Rauhut, institutionen för individ och samhälle, Högskolan i Väst, Trollhättan
Professor Mikael Gilljam, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Docent Klas Rönnbäck, avd. för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet