Gamlestaden

”En idyll, är nog vårt intryck av bilden härovan. Och ändå domineras den av Göteborgs allra största industri – under 1700-talet, visserligen – nämligen borgmästaren Jacob Sahlgrens sockerbruk på Ånäs ägor invid Gamlestadsbro. Med en smula lokalpatriotisk överdrift beskrevs anläggningen år 1737 av Göteborgs magistrat såsom i storlek utan like i Europa.

Tänk er att på den tiden utanför staden finna en byggnad hela åtta våningar hög. Den måste ha förefallit enorm vid en tidpunkt när husen i staden sällan höjde sig över tre våningar. Att idyllen ändå bevarats i miljön är arkitektens förtjänst. Han trollade skickligt bort de översta våningarna genom att ge huset dess höga takresning.

Ett kungligt privilegium av år 1729 gav Sahlgrenarna ensamrätt under 25 år inom 30 mils omkrets på tillverkning av lyxvaran socker. Då var konsumtionen ungefär ett halvt kilo per person och år. NÄr bruket år 1835 gjorde sitt sista sockerkok hade sockret börjat bli en nödvändighetsvara som svensken förbrukade två kilo om året av.

Göteborgs museum äger den här återgivna bilden, som Johan Leonard Björkfeldt utfört i sepialavyr någon gång på 1830- eller 1840-talet.

Sockerbruket avlöstes av textilindustrin, som med sina väldiga anläggningar vida överglänste sockerbruket men också tog död på idyllen. Men sentida göteborgare gläder sig säkert lika mycket åt slamret från textilmaskinerna som inte stoppats av någon textilkris – och bullret från de trägna långtradarna som rullar fram på Gamlestadsvägen förbi Turitz & Co:s nybygge – på andra sidan vägen – vars moderna lagerbyggnad kommer att resa sig bakom sockerbrukets gamla plats, större och mäktigare än detta.” (Artikel av Stig Dymling, ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 4 april 1959)

En 1700-tals byggnad, omgiven av senare tiders fabriker. Foto: Per Hallén
Sockerbruket från 1700-talet, omgiven av senare tiders fabriker. Foto: Per Hallén