I går presenterades nya och ganska spektakulära resultat från utgrävningen av Nya Lödöse, en massgrav (se GP:s artikel).

Redan förra året hittades över 700 skelett på kyrkogården, trots att den påstods var helt utgrävd och tömd under tidigare utgrävningar! Det visar att mycket mer kan dölja sig i marken. Hittills har skeletten legat i ordnade gravar där respekt visats de avlidna, så är inte fallet med de gravar som nu har hittats. Det rör sig om sex lik nedlagda, eller nedslängda i en grop, samtliga är troligen män i varierande ålder. Tre av männen har blivit skjutna. Kan detta vara en lämning från alla de krig som utkämpats i och omkring Nya Lödöse?

Fynd av massgravar väcker alltid medias intresse, men nog är det mer spännande att få veta mer om staden som helhet. Avsikten med den pågående utgrävningen är att försöka hitta stadens centrum, det stora torget, för att bättre förstå hur stadsplanen egentligen såg ut. Det finns all anledning att fortsätta följa grävningen och dess hemsida Staden Nya Lödöse.