”Kommitterade för lösningen af denna fråga lära med 4 röster mot 3 föreslå Hagatorget, medan minoriteten röstar för Vasaparken.

Flertalet består af rådman H. Lindbäck, grossh. I. Wærn, major Ph. Åqvist och bibliotekarien L. Wåhlin.

Mindertalet af direktör M. Olbers, stadsnotarien E. Trana och arkitekten E. Thorburn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: G:a Stadsbiblioteket