Låneunderstöd af tjugo tusen kronor har beviljats till reglering af Qvillebäcken norr om Tufvebron samt odling af mark tillhörande Tufve och Skändla byar i Tufve socken samt Skogome, Lerbäck, Trolleröd, Espet, Svensbyn, Asmundtorp, Bärby, Säfve, Kyrkoby, Brunstorp, Brunnstorpsnäs, Gunnesby och Öxnäs i Säfve socken af Vestra och Östra Hisings härad. (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Stadsparti från Lundby, som rives för frihamnsbygget 1915. Längst t.h. i bild: Kvillebäckens Mekaniska Verkstad. Johan Sjöholms kontor och bostad (villa).