”Den s.k. sista varningen tilldelades i dag stufveriarbetaren August Johansson Pihl som vid Lilla Bommens hamn sedan han i dennes kom på fri fot, ofta tillställer frispektakler genom att uppträda som en pajas iklädd fruntimmershatt samt tillställande folksamlingar och oordningar. Han har ingen fast anställning samt är äfven en ifrig Bacchidyrkare.

Han lofvade att genast vandra ut till landsbygden på arbete samt blifva stadig och nykter, om han finge vara på fri fot. Och han fick glad i hogen lemna polisverkets lokal.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Lilla Bommen, troligen 1870-talet.