”Överfallen i Gibraltarbergen blev i går på e.m. stufveriarbetaren Johan Borén af fem stycken karlar, med hvilka han råkat i gräl om ett fruntimmer. Stenar haglade kring slagskämparne, af hvilka en äfven lär hafva dragit knif.

Borén blef ganska illa tilltygad och måste afföras till Sahlgrenska sjukhuset. Hela hufvudet var betäckt af blånader samt händerna med skråmor, hvarjemte öfverläppen var klufven.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Göteborgs Arbets- och försörjningsinrättning, administrationsbyggnaden, 1888.