Stadsbyggnadsfrågor

Läsvärt om våra riksintressen

Under rubriken ”Riksintressenas revansch” skrev Paul Hansson 2013 en läsvärd artikel i Byggnadsvårdsföreningens tidskrift om hur områden utsågs till Riksintressen och hur exploatörers företrädare försökt att nedvärdera deras betydelse. Debatten om riksintressena har fortsatt och det ledde Paul Hansson att skriva en ny debattartikel 2014 tillsammans med Stephan Fickler, som du kan läsa via denna länk.

Via Boverkets hemsida finns mer information om Riksintressen.

Via Riksantikvarieämbetets hemsida kan du hämta handboken för kulturmiljövårdens riksintressen, se denna länk.

Det finns även naturområden som är riksintressen, läs mer om dessa via Naturvårdsverkets hemsida. I den östra delen av Göteborg vill staden bebygga en del av riksintresset Delsjöområdet, mer finna att läsa på hemsidan för Delsjöområdets historia via denna länk.