Göteborgsbutikerna öppna på julskyltsöndagen

”Den stora skyltsöndagen i Göteborg har i år fastställts till söndagen den 7 december. Köpmännen i Göteborg kommer inte bara att bju­da på glada skyltfönster fulla av julklappstips — man kommer även att hålla butikerna öppna mellan kl. 13 och 17. Från kl. 11 till 18 på skyltsöndagen kommer det centrala Göteborg att vara alldeles extra gåvänligt. Trafikbyrån har ordnat med ett bilfritt city så att alla fotgängare för en gångs skull kan få vara herrar på täppan.

Söndagen den 7/12 är också dagen för kröning av Göteborgs Lucia (Götaplatsen och Konserthuset mellan kl. 16 och 19).

Fr. o. m. fredagen den 12 december kommer Göteborgsbutikerna att ha julöppet till kl. 20 måndag—lördag.

Teatrarna presenterar under december ett verkligt julprogram med bl. a. ”Jimmy Shine” på Folkan, ”Tartuffe” och ”Söndagspromenaden” på Stadsteatern samt ”Grefven af Luxembourg”, ”Dynamit i natten”, ”Nötknäppa­ren” och ”Anne på Grönkulla” på Stora Teatern.”

Dagboken

Hotell och pensionat


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.