“Dusch“, Göteborgs nya — och för öfrigt enda — “boulevardtidning“, har nu utkommit med sitt profnummer.

Tidningens redaktör är hr Emil Eggertz, förut väl bekant och värderad särskildt som krönikör. För tidningens lllustrationsafdelning sörjer den bekanta målarinnan fru Westfelt-Eggertz.

Profnumret bjuder på ett godt och omvexlande innehåll, både skämt och allvar, och inledes med en vacker dikt af A. U. Bååth till en tafla af Per Ekström.

“Dusch” vill, “som namnet antyder, i första hand bli en uppfriskande tidning“. Den “skall försöka att låta allvar och skämt blandas i lagom proportion. Och om ni ibland skulle finna lite allvar på bottnen, där skämt lekt på ytan, så skadar det ju inte, heter det bland annat i red:ns friska “anmälan om ni så vill“.

Vi tillönska kollegan god fortsättning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 december 1899)

Bilden i sidhuvudet: Av Xylography by Gunnar Forssell (1859-1903) – http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/07/1893/index.xml, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47546898