Kategori: Ortnamn i Göteborg

Ortnamn i Göteborg: Kviberg

Namnet Kviberg är känt från år 1353 då det stavades Qvighuberg. Hjalmar Lindroth ger, i första häftet, andra delen, av Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän, följande beskrivning. ”Förledet är kviga och sålunda att jämföra med namn som Koberg, Geteberg ‘berget där korna, respektive getterna brukar gå’ med flera. […]

Ortnamn i Göteborg: Annedal

Det finns fler namn på platser än vad vi kanske tänker på till vardags. Gatunamnen har säkert de flesta funderat på någon gång, men det finns fler namn. En del är i bruk medan andra är bortglömda eller på väg att försvinna ur minnet. Idag inleds en serie […]