Det finns fler namn på platser än vad vi kanske tänker på till vardags. Gatunamnen har säkert de flesta funderat på någon gång, men det finns fler namn. En del är i bruk medan andra är bortglömda eller på väg att försvinna ur minnet. Idag inleds en serie inlägg som utifrån Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborg, 1925-1929.

”Annedal, nu stadsdel och församling. Anne Dahl 1786 (mantalslängden) Annedahl 1819 (Handlingar rörande Älvsborgs kungsladugård, 1, 121, Landsarkivet i Göteborg).

Namnet kunde vara bildat som blott motsättning till Anneberg. Dock bör märkas att hustrun till den nedan nämnde Swebilius hette Anna (bouppteckning).

År 1786 innehades Annedal av en handelsman Hans Swebilius (död 1791 bouppteckning). År 1819 arrenderades det av handelsbokhållaren J.A. Almroth, 1836 av krögaren G Bonilla (Handlingar rörande Älvsborgs kungsladugård, 1, 121). År 1850 pågick rättegång om huruvida Annedal rätteligen tillhörde Kungsladugården, dit det förut räknas, eller Krokslätt Nordgården. Den senare uppfattningen segrade; därför medföljde Anne dal icke vid den stora införlivningen av år 1868, utan kom först genom samma år beslutat särskilt köp, och efter kungl. brev av 3 november 1870, att tillhöra staden från och med 1872 (Stadsfullmäktiges handlingar 1872 nr 30).” (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, s. 2.)

Annedalsområdet på karta över Göteborg 1872, Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Snickaregatan, Trähus godkänt av byggnadsnämnden d 16.6. 1875 efter ansökan av handl. Sven Håkansson. Foto: 1938.