I över hundra år har Broströms verksamhet funnits i Göteborg, om än att den varit liten under de senaste åren. Nu år det dock klart att de sista resterna av företaget som numera ägs av danska Maersk skall flytta till Köpenhamn.

Detta är en viktig händelse i stadens samtidshistoria.

Det kommer att finnas anledning att återvända till rederiernas historia i senare inlägg.