Rekonstruktioner av det förflutna i form av kartor eller modeller är allmänt accepterat. Fina modeller brukar locka besökare och ger liv åt en utställning.

Denna modell som visades på Klippandagarna 2012 föreställer Älvsborgs slott 1502.

Runt om i Klippanområdet pågick aktiviteter, marknad och härläger för svenska och danska soldater. För några år sedan var denna typ av rekonstruktioner ganska ovanligt i Sverige, men det är ett fenomen som tycks öka i omfattning.

Den gamla djuphamnen och färjeläget vid Klippan. Marknadsplatsens vita tält syns nedanför kapellet till höger i bild.
Förutom slagfält har tortyr och avrättningsredskap också en ”lockelse”!

Det som alltid lockar är sammandrabbningar mellan soldater – rekonstruerade fältslag. De som utförde skådespelet vid Klippan under helgen såg verkligen ut att ha trevligt och leva sig in i sina roller.

Skådespelet var underhållande att följa och väl genomfört av alla dessa entusiastiska ”soldater” på både dansk och svensk sida. Publiken verkade också nöjd, om än något förskräckt av de dundrande kanonerna och musköterna. Bakgrunden till slaget berättades i högtalare, vilket säkert var nödvändigt då inte många kan sin historia så väl att de känner Älvsborgs historia – trots att borgen haft en betydelsefull roll i både lokal och nationell historia.

Något jag saknade vid min lilla lördagspromenad i området var att det inte fanns skyltar som visade upp på borgklippan. Min erfarenhet efter många års guidade turer till Klippanområdet (framförallt med studenter i Ekonomisk-historia), är att få – inte ens Göteborgare – har besökt borgruinen. Under helgen var det nog endast de som gick på organiserade vandringar som hittade dit. Det är en av de mest väl dolda, men ändå främsta fornlämningarna i Göteborg.

Att visa upp lämningen efter borgen på ett pedagogiskt sätt tror jag är det viktigaste sättet att sprida kunskap och intresse för historia. Kunskap är inte alltid lätt att tillgodogöra sig, det kräver tid och mognad samt reflektion. Allt kan man inte tillgodogöra sig omedelbart. För att förstå historia krävs eftertanke. Det är inte fel att gör spektakulära rekonstruktioner – det kan säkert locka några att gå vidare och lära sig mer, men det behövs också genomtänkta presentationer av vårt förflutna och givetvis mer forskning för att kunna utveckla vår kunskapsbas.