Före Göteborg

Gullberg – en viktig plats i Nordens historia

Gullberg

Skansen Westgötha Leijon ligger på Gullberget som varit en befäst plats åtminstone sedan medeltiden. Foto: Per Hallén 2014.

Skansen Lejonet ser nästan obetydligt ut när man ser fästet från Lundens höjder i jämförelse med den enorma gasklockan (som snart skall rivas). Idag är det svårt att tänka sig hur detta område såg ut för några hundra år sedan när älven gick nästan fram till berget och stora blöta området omgav Gullberget. Namnet Gullberg finns bevarat i skriftliga källor från mitten av 1200-talet. Människor hade säkert redan då använt platsen under lång tid. Det är inte otänkbart att där funnits en fornborg, om än att det inte lär gå att belägga idag efter alla ombyggnader av platsen.

När Gullberg först omnämns är det i samband med att Birger Jarl slår läger på Gullbergs hed (i trakten av Olskroken) för att förhandla med representanter från övriga Norden om att lägga nya områden under den svenska kronan. Resultatet av överläggningarna blev att den så kallade Västkustkorridoren skapades.

Kring sekelskiftet 1300 omtalar Erikskrönikan att det fanns ett hus å Gullbergs hed, det är första gången som det antyds att det funnits en befästning i trakten. Nu nämner krönikan heden som platsen för huset och inte berget så en viss osäkerhet råder kring vilken plats som avsågs i skriften. Vid mitten av 1400-talet vet man att Gullberget var befäst av en armé som ville inta Älvsborgs slott en bit längre västerut. Det var inte några starka murar som då uppfördes, mer av ett befäst härläger än en borg.

Under Vasatiden från 1522 och framåt inleddes bygget av en starkare befästning. Det brukar sägas att det var en Vasaborg med stora runda torn som uppfördes, men det finns inte någon god dokumentation som kan belägga hur borgen såg ut. Det står dock klart att Gullberg var starkare befäst under 1500-talet än under något tidigare skede i dess historia.

Under Kalmarkriget, 1612, angreps Gullberg av överlägsna danska styrkor och trots det legendariska försvaret under ledning av Emerencia Krakow föll borgen i danska händer.

När Gullberg åter blev svenskt byggdes först en svagare skans på ruinerna av den äldre borgen innan den nuvarande skansen började uppföras under sent 1680-tal.

På Gullberget har alltså arméer från de nordiska länderna drabbat samman och stora följen av härskare och diplomater har träffats för att besluta om rikenas gränser inför framtiden.

Den som idag vill besöka Gullberget får leta sig fram genom ett landskap av stål och betong, få turister hittar nog hela vägen fram! Det är synd då man från berget har en fin utsikt över staden och kan uppleva en liten oas där det finns mycket historia att berätta.

Vy mot centrala Göteborg från Skansen Lejonet. Foto: Per Hallén 2014.

Vy mot centrala Göteborg från Skansen Lejonet. Foto: Per Hallén 2014.

Kategorier:Före Göteborg