Kategori: Före Göteborg

Utgräfningarna vid Gamla Elfsborg

”Vid gräfningarna har man funnit väldiga gångar djupt under det forna slottet och fästningen. Dessa gångar hafva varit hvälfda och stensatta med granit och synas hafva sträckt sig i olika riktningar, stundom härs och tvärs under fästningen. De hafva varit så breda, att flere man där kunnat gå […]

Älvsborg under Kalmarkriget

Befälhavaren Olof Stråle på Älvsborgsslott var bekymrad och oroad när Kalmarkriget bröt ut år 1611. Befästningarna på Älvsborg och Gullberg var inte tillräckligt starka och bestyckade för att de skulle kunna stå emot ett danskt anfall. Även holländarna i den nyligen påbörjade staden på Hisingslandet kände oro. När […]

Strider och ödeläggelse vid Älvsborg

När slottet var uthamn åt Nya Lödöse År 1473 började staden Nya Lödöse att anläggas. Det var första gången en stad anlades invid den södra älvarmen. Staden byggdes upp på åker, äng, samt ren sankmark som tidigare tillhört de två stora byarna Härlanda och Kviberg vid Säveåns mynning […]

Nordiska sjuårskriget och Älvsborgs slott

Ett omfattande och långvarigt krig utbröt i Norden 1563 och det skulle påverka slottet och staden som då höll på att växa fram nedanför dess murar. Några befästningar fanns inte kring Älvsborgsstaden, vilken möjligen även kallades Nya Lödöse av invånarna och det fanns inte tid att uppföra några […]

Det medeltida Älvsborgs slott och dess ståthållare

Älvsborgs tidiga historia var mer dansk än svensk. Slottet var under senare delen av 1300-talet förmodligen en av de egendomar, som ingick i drottning Margaretas morgongåveslott.(Fritz, s. 67.) Slotten under medeltiden kunde oftast styras av fogden eller ståthållaren ganska oberoende av kungamakten. Den som fått ett slott i […]

Älvsborg under medeltiden

Rovriddartiden När Älvsborg nämns i skrift för första gången år 1366 var det i samband med upprättandet av ”Ålholmstraktaten”. Danmark tillerkänndes bland annat Älvsborgs ”hus” med intilliggande områden. Före 1366 hade slottet blivit pantsatt till adelsmännen Peter Porse (tre sjöblad) och Axel Kettilsson (Krognos) av kung Håkan Magnusson. […]

Anläggandet av Älvsborgs slott

Älvsborgsslott omnämns första gången år 1366. Då var slottet pantsatt av den svenske kungen till Peter Porse och Axel Kettilsson. Det visar att slottet hade funnits i ett antal år före 1366 och att det var en kunglig borg. I rapporten som publicerades efter utgrävningarna kring Klippan inför […]

Striden vid Gullberg 1612

Mitt under Kalmarkriget utspelade sig dramatiska händelser kring Gullbergs fäste (idag Skansens Lejonet). Skildringen är hämtad ur Ekroths häfte som beskriver Skansen Westgötha Leijon. ”Det var nådens år 1612. Svenska armén och flottan var upptagna på andra sidan Östersjön i kriget mot Polen. Även mot Danmark rådde det […]

Lindholmens slott

Göteborg betraktas ofta som en ”ung stad” blott 400 år, men då glömmer man bort att människor varit verksamma inom stadens nuvarande gräns långt innan staden Göteborg var påtänkt. Nästa mitt i den nuvarande staden finns ett litet berg på Lindholmen där de små arbetarbostäderna från 1800-talet döljer […]

Forntid och medeltid i Härlanda

På sluttningen nedanför Strömmensberg ligger en liten ruin av en stenkyrka. De göteborgare och turister som hittar till denna plats är nog lätt räknade, trots att det är ruinen efter den äldsta byggnaden inom stadens nuvarande gräns (om vi undantar stenålderns megalitgravar). När kyrkan uppfördes var bygden redan […]

Myten om Sankt Sigfrid i Örgryte skapades 1730

Sankt Sigfrids plan fick sitt namn 1925, men ”sägnen” om Sigfrid i Örgryte är inte äldre än 1730 då Eric Benzelius var lite väl fantasifull i ett brev författat till sin broder! Att följa hur denna ”sägen” skapas efter 1730 är intressant och visar hur viktigt det är att granska källor och påståenden. Det är inte enbart idag som det sprids myter och skapas ”alternativa” sanningar, det fenomenet har funnits i alla tider.

Tips inför helgen: Besök utgrävningen i Skändla

Var med på en arkeologisk utgrävning i Skändla (Se även stadsmuseets hemsida via denna länk) Kom och ta del av arbetet med att gräva ut en 1500 år gammal gård i Skändla på Hisingen. Vi vill få mer kunskap om hur livet på en vanlig gård kunde se ut under denna intressanta […]

Gullberg – en viktig plats i Nordens historia

Skansen Lejonet ser nästan obetydligt ut när man ser fästet från Lundens höjder i jämförelse med den enorma gasklockan (som snart skall rivas). Idag är det svårt att tänka sig hur detta område såg ut för några hundra år sedan när älven gick nästan fram till berget och […]