Fästningen Göteborg

Göteborgs undre värld – lämningar av fästningsstaden

Carolus Undecimus Rex

Carolus Undecimus Rex

Spåren av fästningen Göteborg är inte lätta att hitta i dagens Göteborg. Fästningen utplånades när staden behövde mer landområden för en växande befolkning. Dessutom var fästningsvallarna vid början av 1800-talet omoderna och dyra att underhålla. Den bästa platsen att gå till om man vill uppleva hur befästningarna en gång såg ut är lämningarna efter bastionen Carolus Undecimus Rex vid Kungsgatans mynning.

Från Esperantoplatsen får man tydligt uppleva hur en person utanför fästningsvallarna måste ha betraktat Göteborg under dess första århundraden. Murarna vid Carolus Undecimus Rex tillhörde de högsta i hela fästningsanläggningen, men även de något lägre vallarna i ringen utanför bör ha gett ett imponerande intryck. Det är möjligt att göra besök inne i bastionen men det är bara en guideorganisation som har tillträde till ”underjorden”, Walknet. I de underjordiska delarna av Carolus Undecimus Rex finns ett stort förrådsutrymme som troligen är från 1700-talet.

Carolus Undecimus Rex

Inne i Carolus Undecimus Rex.

Den andra delen av fästningen Göteborg som är möjlig att besöka är Carolus Dux under Nya Pedagogen (f.d. Sociala huset).

  Gångarna och rummen i denna bastion är äldre än de vid Kungsgatan och härstammar troligen från 1600-talet. Det är lågt i tak och bitvis ganska mycket vatten på golvet. Idag har fastighetsägaren dock lagt in trägolv i en stor del av bastionen så besökarna kan ta sig fram torrskodda.

Ingången till Carolus Dux

Ingången till Carolus Dux

Rummen och gångarna skulle användas av garnisonens soldater i händelse av ett anfall mot staden. Under tiden 1619 till 1808 (då befästningarna började rivas) inträffade inte något direkt anfall mot själva fästningen. Det förekom försök att nå fram till Göteborg både på land och vatten men dessa stoppades innan de anfallande styrkorna nådde stadens portar. Därmed prövades inte fästningen Göteborg i strid och rummen i Carolus Dux har egentligen aldrig använts. Vill man se delar av försvarsverken som prövats i strid får man bege sig ut till Nya Älvsborgs fästning.

Carolus Dux

Carolus Dux

Carolus Dux

Carolus Dux

Carolus Dux, en av gångarna som inte är försedd med trägolv.

Den stora majoriteten av Göteborgs befolkning har troligen aldrig varit nere i dessa underjordiska utrymmen! Det var mycket intressant att se dessa platser även om det bara är små rester av det som en gång fanns i området. Under marken i ett stort område i centrala Göteborg ligger dock mer lämningar, men igenfyllda och oåtkomliga. Några långa sammanhängande system av tunnlar under staden skall man dock inte förvänta sig. Det var blött och svårt att bygga i leran så de flesta tunnelsystemen var ganska korta och förlagda till de områden som inte var alltför blöta!