Kategori: Fästningen Göteborg

Si vis pacem, para bellum. Ego volo pacem, ergo paro bellum

Kung Oskars besök i Göteborg 1899 var också startpunkten för byggandet av ett nytt stort fort som skulle skydda inloppet till Göteborg. Göteborgs Aftonblad hade en lång artikel som beskrev kungens besök på flera platser i staden, dagens berättelse inskränker sig dock endast till ”det första sprängskottet” i […]

Tunnelbygget har stött på vallgrav under torget

Förra veckan berättades det här om den nya gångtunneln på Drottningtorget, idag kommer en uppföljande artikel från september 1961 då det rapporterades att tunnelbyggarna stött på stadens gamla vallgrav. ”Under tunnelbyggnadsarbetena på Drottningtorget har påträffats en vallgrav, dvs resterna av den för länge sedan igenfyllda del som sträckte […]

Skansen ”Kronans” område folkpark

”Fortifikationsbefälhafvaren härstädes kapten Claes Grill har till fortifikationsdepartementet, Göteborgs och Bohus läns fornminnesförening och drätselkammaren gjort nedanstående framställning. Det förljudes att Gatu- och Vägförvaltningen, till hvilken förslaget af drät­selkammaren remitterats, omfattat det med mycket intresse. Skrifvelsen lyder sålunda: Den 9 juni &r 1687 lades af Eric Dahl­berg “med […]

Herr- & Damhattar

På Kyrkogatan 25 kunde göteborgarna 1898 inhandla hattar för både damer och herrar i bland annat filt och strå! Jämför med bilden i sidhuvudet, Kyrkogatan 25 men år 1976. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kyrkogatan 25 år 1976, där såldes inte hattar men väl […]

Rivningen av Karlsporten och Drottningporten

Den 2:a januari berättades det här om rivningen av Kungsporten 1838, den sista kvarvarande av stadens portar. De två andra portarna i fästningsvallen hade då sedan länge varit jämnade med marken. Karlsporten (Carlsporten), kallades ibland även för Lille Port eller Hållgårdsporten, ledde ut på allmänna vägens sträckning mot […]

Rivningen av Kungsporten

En av stadens imponerande stadsportar, Kungsporten vid dagens Kungsportsplatsen, överlevde den inledande raseringen av fästningsverken kring staden. Det hade 1817 beslutats att porten skulle bli kvar. (Rydqvist, s. 35) När staten gav tillåtelse att sälja porten, som även inrymde ett fängelse, blev det början till slutet för stadsporten. […]

Carl Wilhelm Carlberg

Den 13:e mars 2015 publicerade nättidningen ”Vårt Göteborg” en artikel i avdelningen ”Gamla Göteborg” om stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg som var en drivande person i frågan att få stadens fästning raserad. I artikeln skrivs följande ” Våren 1807 doppade Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg sin stålpenna i bleckhornet […]

Skeppsbron inför ny omvandling – kanske

Området mellan Otterhällan och älven var ursprungligen en del av stadens försvar med murar, vallar och pålverk ute i älven. När arkeologiska undersökningar genomförts på de stora öppna ytorna har lämningar efter denna yttre mur hittats. Muren närmast älven behölls något längre än de övriga vallarna. ”Kongl. Maijt, […]

Göteborgs undre värld – lämningar av fästningsstaden

Spåren av fästningen Göteborg är inte lätta att hitta i dagens Göteborg. Fästningen utplånades när staden behövde mer landområden för en växande befolkning. Dessutom var fästningsvallarna vid början av 1800-talet omoderna och dyra att underhålla. Den bästa platsen att gå till om man vill uppleva hur befästningarna en […]