2000-talets Göteborg

Den brända tomten

Mitt i Göteborg, vid Brunnsparken finns detta "hål".

Mitt i Göteborg, vid Brunnsparken finns detta ”hål”. Foto: Per Hallén 2014

När Göteborg ännu var en trästad med låga hus bakom höga fästningsvallar var bränder ett återkommande problem. Stadens kanaler var då ett effektivt hinder för elden som inte kunde ödelägga hela stadskärnan. Efter en brand kunde sedan tomter ligga öde länge utan att få ny bebyggelse. Numera är det ganska sällsynt att eld ödelägger ett helt kvarter i Göteborg (det har dock hänt nyligen i Kungsbacka), enskilda hus brukar kunna skadas svårt vid bränder men ofta går det att rädda åtminstone vissa delar. Något man inte tror skall hända är att en tomt mitt i stadskärnan av rikets andra stad skall stå obebyggd år efter år, men det är vad som hänt i centrala Göteborg.

I september månad 2005 ödelades Södra Hamngatan 47 av en mycket svårsläckt brand. Taket på huset störtade in och gjorde att brandkåren hade stora problem med att nå brandhärden då även våningarna under riskerade att rasa. Det enda som återstod, när branden slutligen var släckt, var fasaden ut mot Södra Hamngatan.

Huset hade uppförts 1887 som bostadshus med utrymme för butiker ut mot gatan. Det var handelsman A Fürstenberg som lät uppföra huset och familjen behöll huset en bit in på 1900-talet då det såldes till Lifförsäkringsaktiebolaget Thule. Större renoveringar genomfördes under 1930-talet då huset försågs med centralvärme, wc och hiss. I husets affärslokaler fanns under 1940-talet CV Olssons konditori innan Lagersons skosalonger flyttade in 1952. År 1973 inleddes en glansfull epok när Restaurang Johanna öppnades med krögarna Leif Mannerström och Christer Svantesson som ägare. Deras verksamhet rankades blad de 200 bästa restaurangerna i Europa. I huset fanns även lokaler för en nattklubb.

Efter branden var det oklart om fasaden skulle kunna räddas eller ej. Ett år efter branden ansökte ägaren om rivningslov men det skedde fortsatta utredningar kring husets framtid. I december 2009 godkändes arkitektkontoret Wingårdhs förslag till ett stort glashus på platsen med ett hisstorn som skulle sticka upp över taken i kvarteret, men bygget kom aldrig igång. I detta fall verkar det inte ha varit några protester, men ändå låg tomten fortsatt öde.

Periodvis har tomten använts till olika aktiviteter som ett ”speakers corner” och ett mini zoo med höns och getter! På ägarens, fastighetsbolaget Hufvudstaden,  hemsida finns följande att läsa ”Förvärvet gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp om kvarteret och på sikt utveckla det till en ännu attraktivare marknadsplats för kontor och butiker.” Det skall bli intressant att se om detta hål i kvarteret kommer att täppas till mer än nio år efter branden.

Brända tomten

Foto: Per Hallén 2014

Litteratur

Andersson, Bertil (1996). Göteborgs historia: näringsliv och samhällsutveckling. 1, Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820. Stockholm: Nerenius & Santérus.

Lönnroth, G. (red) Hus för Hus i Göteborgs stadskärna. Göteborg 2003.

Tidningsartiklar

Att köra över eller inte köra över en opinion. GT 2010-02-05

Brända tomten får glashus. GP 2009-12-12

Getter och höns till Brunnsparken. GT 2012-06-30

Husbrand i centrala Göteborg. TT 2005-09-20

Ägare vill riva hus. GP 2006-05-18