1800-talets Göteborg

När Lorentska bruket blev Carnegieska bruket

Ur: Aftonbladet den 20 juni 1836.

Ur: Aftonbladet den 20 juni 1836.

Då anade få vilken utveckling detta bruk skulle få och omkring år 1860 var det en av landets största fabriks anläggningar.

Carnegiska bruket omkring år 1860.

Carnegiska bruket omkring år 1860. Ur: Göteborg framställt i taflor.