Anna Ihr kommer att disputera på avhandlingen ”Becoming Vitrified. Kilns, furnaces and high temperature production” på fredag den 26:e september. Läs mer om denna nyhet via Göteborgs universitets hemsida.

Avhandlingen finns även i fulltext på nätet via denna länk.